Představujeme realizační tým – Ivan Vítek – náčelník Adrenalin Challenge Kids

Zveřejněno: 5.5.2017

Každá ze tří akcí v rámci Adrenalin Challenge 2017 má svého náčelníka. Druhému ročníku Adrenalin Challenge Kids šéfuje Ivan Vítek, jenž také usedl před začátkem akce do naší zpovědnice. Jak se k této funkci dostal? Co všechno spadá do jeho kompetencí a jaké úkoly musí před i během akce splnit? A jak by rodiče s dětmi na akci nalákal? O tom už více v rozhovoru.

Ivane, pro letošní rok ses stal ředitelem Adrenalin Challenge Kids. Popiš, jak ses k této nové funkci dostal a jak se na ni těšíš?
S Igorem Bayerem spolupracuji již mnoho let, tak mě jednou mezi řečí navrhl, zda bych neměl čas a pomohl mu s organizací AC Kids a tím podpořil zábavu - pohyb dětí v našem městě.

Co všechno máš na svých bedrech a jaká je konkrétně Tvá náplň práce?
Mám na starosti organizaci lidí, kteří zajišťují jednotlivé disciplíny - tímto jim chci všem poděkovat, dále časový plán akce a veškeré přípravné práce. Zároveň jsem odpovědný za spokojenost našich dětských účastníků AC Kids.

Jaké úkoly již máš vyřízeny a jaké na Tebe teprve čekají těsně před akcí, respektive v den jejího konání?
Již je hotový časový harmonogram akce, rozmístění jednotlivých disciplín, označení účastníků, odměny. Proběhla jednotlivá jednání s lidmi, kteří mají na starosti soutěžní stanoviště, a upřesnily se následné dotazy. V den konání pak dohlédnout na to, že vše probíhá podle našich představ, případně vypomoci tam, kde to bude zapotřebí.

Které z těchto úkolů považuješ z organizačního hlediska za nejnáročnější?
Nejnáročnější je poručit větru dešti... Tak snad se nám to letos povede.

Na co bys Ty osobně rodiče s dětmi nalákal, aby se AC Kids zúčastnili?
Děti si mohou vyzkoušet disciplíny, které jinde na jednom místě nezažijí. Všichni účastnící si uvědomí, jakou základní vlastností je pohyb člověka a co dokážou, pokud překonají prvotní strach. Snad je dovedeme zvednout od tabletů a mobilních telefonů.

Foto: Archiv Ivana Vítka

Zpět na aktuality