Program pro řízení investičních projektů PDF Tisk Email

Základní údaje o  programu pro sledování a řízení investičních projektů „IPRM_Sledování.EXE“

pro efektivní řízení investičních projektů  je třeba zvládnout následující oblasti :

 

1.     Vzájemnou komunikaci a předávání informací mezi členy týmu.
2.     Termínované činnosti a administrativní úkony.
3.     Ekonomické údaje a výsledky.
4.     Kvalifikované a rychlé rozhodování.

Významnou pomoc Vám může přinést programové vybavení připravené ve spolupráci společnosti RETO,s.r.o. s městem Děčín, kde je tento systém již zaveden.

Informace -  Ivan Vepřek 602 470 298.

 

 

 

Stručný popis  programu IPRM_Sledování

Program slouží pro efektivní řízení investičních projektů.
To vyžaduje  zpracovávat následující oblasti :

1.    Ekonomické údaje – Program umožňuje zadávat a sledovat finanční plány a předpoklady včetně termínů a porovnávat je s aktuální skutečností.
V reálném čase upozorňuje na chyby, prodlevy plateb, neplnění plánů.
Výstupem jsou ekonomické informace o plnění projektů, jejich etapy.
Výstupy jsou také aktuální přehledy o financích, v podobě číselné i grafické.
Vstupní informace zadávají ekonomové a účetní.

2.    Termínované činnosti a administrativní úkony – Program umožňuje plánovat časové průběhy a vazby jednotlivých úkonů fyzické realizace a administrativy.  
V reálném čase poté upozorňuje na časové prodlení skutečného plnění v porovnání s plánem.
Změny v plnění jsou promítány do souvisejících činností.
Výstupem jsou přehledy v tabulové a textové podobě, nebo ve formě Ganttova diagramu.
Úpravy a zadávání lze provádět i kontrolovat v grafické i tabulkové formě. 
Zadávají technici a manažeři projektů.

3.    Vzájemnou komunikaci – Program umožňuje pohodlnou, rychlou  a prokazatelnou komunikace mezi členy týmu. Navzájem si mohou předávat ne jen plánovací a finanční data, ale také předávat úkoly a požadavky. Výstupem jsou zápisy z porad, a záznamy o změnách. U síťové verze jsou tato data a informace sdíleny přímo z PC jednotlivých pracovníků.  O zápisech je v rámci programu veden deník jehož informace jsou trvale uchovávány.
Zadávají všichni zúčastnění členové týmu.

4.    Kvalifikované a rychlé rozhodování – Řídicí tým má k dispozici vždy ucelené a aktuální informace. V ideálním stavu je napojeno  PC vybavené projektorem užívané při řízení porad  vedení projektů, kde je aktuální stav projetu projednán, rozděleny úkoly a vytištěn zápis.
Zápis obsahuje mimo textu zápisu také veškeré úchylky plánovaných termínů a chyby v platbách. 
Přehled o plnění finančních parametrů projetu.
Přehled o plnění termínových parametrů projetu.
Přehled o plnění úkolů.
Informace od spolupracovníků.
Přehledy číselné slovní, grafické, i obrazové.

 


 

1.    OPRÁVNĚNÍ A ZÁLOHOVÁNÍ
Přístupu k datům je nastavena na různých úrovních od prohlížení přes přístup k jednotlivým projektům až neomezená práva.
Zálohování všech dat je provedeni 1x měsíčně automaticky. Zápisy o každé operaci v datech jsou pořizovány průběžně. Možnost ručního zálohování dat.

2.    EXCEL  WORD
Data lze mimo systém otevírat a dále zpracovávat v MS EXCEL.CSV
Výstupní sestavy jsou ve formátu pro WORD .RTF.

 Připravujeme :

Ke stávajícím přehledům na jednotlivé projekty, na skupiny projektů a na etapy uvnitř projektů,  připravujeme pro další verze programu nové přehledy.
Přehledy fakturací, přehledy finančního plnění na jednotlivé roky a na jednotlivá opatření. 
Bude připraven výstup ekonomických údajů do formátu MS Excel pro hlášení na URR.
 


 

Postup instalace :

Balíček  IProjekty_sledovani.zip je třeba po stažení do počítače dekomprimovat, obsahuje připravené předváděcí soubory včetně adresářů.

Po dekomprimaci se spouští programem "IPRM_Sledovani.EXE". v adresáři "IProjekty_sledovani" lze si tak vyzkoušet funkce a vlastnosti programu bez nutnosti zavádět data.

 

Balíček  IPRM_Sledovani.zip  po dekomprimaci, obsahuje pouze programem "IPRM_Sledovani.EXE".

Balíček neobsahuje adresáře ani datové struktury a je třeba je vytvořit. Postupovat lze pomocí manuálu který je ve své poslední verzi přiložen v balíčku Manual.zip.

 


Stáhnout : 
    
IProjekty_sledovani.zip
 -
 Program včetně adresářů a testovacích dat.
IPRM_Sledovani.zip -
 Program bez adresářů a  dat.
Manual.zip 
 -
 Manuál programu.

 

Licenční a prodejní podmínky platné do 31.12.2010 :

Program  nabízíme  :  

1.
licence pro 1 PC v ceně 58 000,-Kč včetně DPH + Roční poplatek za podporu ve výši 12 000,-Kč včetně DPH.
2.Síťová verze do 10 PC v ceně 91 000,-Kč včetně DPH + Roční poplatek za podporu ve výši 36 000,-Kč včetně DPH. Obsahuje bezplatné poskytování nových verzí programu.
3.Licence pro prodejce SW jednorázově  490 000,-Kč včetně DPH + poplatek za každou prodanou instalaci ve výši 5 000,-Kč včetně DPH. Ostatní podmínky je třeba dohodnout v rámci licenční smlouvy.
4.Další alternativy prodeje budou dohodnuty individuálně